Μάρτιος 2024

Έναρξη συνεργασίας με τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής». Σκοπός της συνεργασίας είναι να εκπαιδεύσει ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση μέσω της τηλε-άσκησης σε τεχνικές και μεθόδο...

Continue reading

Οκτώβριος 2023

Παρουσίαση με τίτλο "Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης πνευμονική αποκατάσταση; Σύγχρονες μέθοδοι και εφαρμογές" στα πλαίσια του Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ημέρες Πνευμονολογίας 2023". Στην παρουσίαση ...

Continue reading

Δεκέμβριος 2023

Παρουσίαση με τίτλο "Τηλε-άσκηση-αποκατάσταση 4 εβδομάδων σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση" στα πλαίσια του 32ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου. Στην παρουσίαση αναφερθήκαμε στα οφέλ...

Continue reading

Δεκέμβριος 2022

Παρουσίαση με τίτλο "Η επίδραση της άσκησης κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε ασθενείς που νοσηλεύονται από SARS-CoV-2: Προκαταρκτικά αποτελέσματα"  στα πλαίσια του 31ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρ...

Continue reading

Οκτώβριος 2023

Σεμινάριο με τίτλο "Εργοσπιρομετρία και Συνταγογράφηση Άσκησης: Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια" στα πλαίσια του 11oυ Διεθνές Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης & 6ου Συνεδρίου της...

Continue reading

Βελτιώνουν τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης τους ασθενείς με ΧΑΠ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης ; Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Η πνευμονική αποκατάσταση που παρέχεται σε ασθενείς με ΧΑΠ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο και τη βελτίωση της ικανότητας...

Continue reading

Τηλε-άσκηση στο σπίτι σε ασθενείς με μυοσκελετικές και χρόνιες παθήσεις. Τι λέει η βιβλιογραφία ?

Μελέτη των Yang και συνεργατών. Frontiers | Home-Based Tele-Exercise in Musculoskeletal Conditions and Chronic Disease: A Literature Review (frontiersin.org) Η άσκηση είναι το βασικό συστατικό γ...

Continue reading

Η τηλε-αποκατάσταση μειώνει τον κίνδυνο για οξείες παροξύνσεις της ΧΑΠ, νοσηλεία και τις επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Home-based maintenance tele-rehabilitation reduces the risk for acute exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits | European Respiratory Society (ersjournals.com) Ευρήμα...

Continue reading