Δήλωση συγκατάθεσης συμμετοχής στο USTEP

Το USTEP είναι διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευση ασθενών με χρόνια νοσήματα σε τεχνικές – μεθόδους άσκησης και αποκατάστασης για διαχείριση συμπτωμάτων της νόσου και βελτίωσης της λειτουργικότητας, ενώ τα προγράμματα του USTEP δεν αντικαθιστούν την οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή τις οδηγίες που έχει λάβει ο ασθενής από τον θεράποντά του.
Το USTEP παρέχει ασφαλή προγράμματα εξ αποστάσεως άσκησης ως μορφή συμπληρωματικής θεραπείας στη νόσο και ο κάθε συμμετέχοντας υποχρεούται για την ορθή τήρηση των οδηγιών που του δίνονται.
Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από εσάς κατά τη διάρκεια των συνεδριών θα παραμείνουν απαραβίαστες και εμπιστευτικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία GDPR 2016/679 (EE). Συναινώ για την διάθεση προσωπικών μου δεδομένων.