Μάρτιος 2024

Έναρξη συνεργασίας με τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής». Σκοπός της συνεργασίας είναι να εκπαιδεύσει ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση μέσω της τηλε-άσκησης σε τεχνικές και μεθόδο...

Continue reading

Οκτώβριος 2023

Παρουσίαση με τίτλο "Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης πνευμονική αποκατάσταση; Σύγχρονες μέθοδοι και εφαρμογές" στα πλαίσια του Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ημέρες Πνευμονολογίας 2023". Στην παρουσίαση ...

Continue reading

Δεκέμβριος 2023

Παρουσίαση με τίτλο "Τηλε-άσκηση-αποκατάσταση 4 εβδομάδων σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση" στα πλαίσια του 32ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου. Στην παρουσίαση αναφερθήκαμε στα οφέλ...

Continue reading

Δεκέμβριος 2022

Παρουσίαση με τίτλο "Η επίδραση της άσκησης κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε ασθενείς που νοσηλεύονται από SARS-CoV-2: Προκαταρκτικά αποτελέσματα"  στα πλαίσια του 31ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρ...

Continue reading

Οκτώβριος 2023

Σεμινάριο με τίτλο "Εργοσπιρομετρία και Συνταγογράφηση Άσκησης: Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια" στα πλαίσια του 11oυ Διεθνές Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης & 6ου Συνεδρίου της...

Continue reading