Τηλε-άσκηση στο σπίτι σε ασθενείς με μυοσκελετικές και χρόνιες παθήσεις. Τι λέει η βιβλιογραφία ?

Μελέτη των Yang και συνεργατών. Frontiers | Home-Based Tele-Exercise in Musculoskeletal Conditions and Chronic Disease: A Literature Review (frontiersin.org) Η άσκηση είναι το βασικό συστατικό γ...

Continue reading

Η τηλε-αποκατάσταση μειώνει τον κίνδυνο για οξείες παροξύνσεις της ΧΑΠ, νοσηλεία και τις επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Home-based maintenance tele-rehabilitation reduces the risk for acute exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits | European Respiratory Society (ersjournals.com) Ευρήμα...

Continue reading

Εποπτευόμενη έναντι μη εποπτευόμενης πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή: Μια πολύτιμη εναλλακτική λύση στην εποχή του COVID

JFMK | Free Full-Text | Supervised Versus Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Embolism: A Valuable Alternative in COVID Era (mdpi.com) Ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως...

Continue reading

Μη εποπτευόμενη πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη SARS-CoV-2

JPM | Free Full-Text | Eight Weeks Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Previously Hospitalized of SARS-CoV-2 Infection (mdpi.com) Διερευνήσαμε τις επιδράσεις ενός προγράμματος πνευμονικής αποκ...

Continue reading