Βελτιώνουν τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης τους ασθενείς με ΧΑΠ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης ; Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Η πνευμονική αποκατάσταση που παρέχεται σε ασθενείς με ΧΑΠ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο και τη βελτίωση της ικανότητας...

Continue reading

Τηλε-άσκηση στο σπίτι σε ασθενείς με μυοσκελετικές και χρόνιες παθήσεις. Τι λέει η βιβλιογραφία ?

Μελέτη των Yang και συνεργατών. Frontiers | Home-Based Tele-Exercise in Musculoskeletal Conditions and Chronic Disease: A Literature Review (frontiersin.org) Η άσκηση είναι το βασικό συστατικό γ...

Continue reading

Η τηλε-αποκατάσταση μειώνει τον κίνδυνο για οξείες παροξύνσεις της ΧΑΠ, νοσηλεία και τις επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Home-based maintenance tele-rehabilitation reduces the risk for acute exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits | European Respiratory Society (ersjournals.com) Ευρήμα...

Continue reading

Εποπτευόμενη έναντι μη εποπτευόμενης πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή: Μια πολύτιμη εναλλακτική λύση στην εποχή του COVID

JFMK | Free Full-Text | Supervised Versus Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Embolism: A Valuable Alternative in COVID Era (mdpi.com) Ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως...

Continue reading

Μη εποπτευόμενη πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη SARS-CoV-2

JPM | Free Full-Text | Eight Weeks Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Previously Hospitalized of SARS-CoV-2 Infection (mdpi.com) Διερευνήσαμε τις επιδράσεις ενός προγράμματος πνευμονικής αποκ...

Continue reading