Εποπτευόμενη έναντι μη εποπτευόμενης πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή: Μια πολύτιμη εναλλακτική λύση στην εποχή του COVID

JFMK | Free Full-Text | Supervised Versus Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Embolism: A Valuable Alternative in COVID Era (mdpi.com) Ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως...

Continue reading

Μη εποπτευόμενη πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη SARS-CoV-2

JPM | Free Full-Text | Eight Weeks Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Previously Hospitalized of SARS-CoV-2 Infection (mdpi.com) Διερευνήσαμε τις επιδράσεις ενός προγράμματος πνευμονικής αποκ...

Continue reading