Έρευνα και ανάπτυξη

Τηλε-άσκηση στο σπίτι σε ασθενείς με μυοσκελετικές και χρόνιες παθήσεις. Τι λέει η βιβλιογραφία ?

Μελέτη των Yang και συνεργατών.

Frontiers | Home-Based Tele-Exercise in Musculoskeletal Conditions and Chronic Disease: A Literature Review (frontiersin.org)

Η άσκηση είναι το βασικό συστατικό για την αποκατάσταση διαφόρων ασθενειών. Ωστόσο, η έλλειψη χρόνου και η απόσταση είναι περιοριστικοί παράγοντες για αρκετούς ασθενείς να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε τη χρήση της εξ αποστάσεως άσκησης στο σπίτι ως συμπλήρωμα ή και αντικατάσταση των συμβατικών δια ζώσης προγραμμάτων άσκησης. Τα άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα τηλε-άσκησης στο σπίτι, βελτιώσουν εξίσου σημαντικά αποτελέσματα για την υγεία και την ευεξία τους, ενώ καθιστά τη τηλε-άσκηση μια βιώσιμη, εναλλακτική επιλογή αποκατάστασης.