Δράσεις

Μάρτιος 2024

Έναρξη συνεργασίας με τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής».

Σκοπός της συνεργασίας είναι να εκπαιδεύσει ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση μέσω της τηλε-άσκησης σε τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης συμπτωμάτων, να βελτίωσει δείκτες λειτουργικότητας και φυσικής κατάστασης και να βελτιώση την ποιότητα ζωής των ασθενών.