Έρευνα και ανάπτυξη

Η τηλε-αποκατάσταση μειώνει τον κίνδυνο για οξείες παροξύνσεις της ΧΑΠ, νοσηλεία και τις επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Home-based maintenance tele-rehabilitation reduces the risk for acute exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits | European Respiratory Society (ersjournals.com)

Ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως η τηλε-αποκατάσταση στο σπίτι είναι εξίσου αποτελεσματική με την Πνευμονικής Αποκατάσταση σε νοσοκομείο. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή μειώνει τον κίνδυνο για οξείες παροξύνσεις της ΧΑΠ και νοσηλειών ενώ εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο για επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αποτελώντας με αυτό τον τρόπο μια αποτελεσματική εναλλακτική στρατηγική σε σχέση με την αποκατάσταση σε νοσοκομείο.