Δράσεις

Δεκέμβριος 2023

Παρουσίαση με τίτλο “Τηλε-άσκηση-αποκατάσταση 4 εβδομάδων σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση” στα πλαίσια του 32ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου.

Στην παρουσίαση αναφερθήκαμε στα οφέλη της τηλε-άσκησης-αποκατάστασης τόσο στην ικανότητα για άσκηση όσο και στην ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και στο τι συμβαίνει εάν κάποιος ασθενής διακόψει την άσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link στην σελίδα 32

http://hts.org.gr/assets/32o_Pneumologiko-BOOK_2023_v5.pdf