Έρευνα και ανάπτυξη

Άσκηση σε ασθνείς με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο

Frontiers | Obstructive Sleep Apnea Syndrome: The Effect of Acute and Chronic Responses of Exercise (frontiersin.org)

Ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως οι ασθενείς με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΑΥ) παρουσιάζουν συστηματικές επιβλαβείς επιδράσεις για την ποιότητα ζωής τους, εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία. Οι καρδιοπνευμονικές επιπτώσεις, η ενδοκρινική απορρύθμιση και η γνωστική εξασθένηση αποτελούν τις σημαντικότερες συνέπειες. Η συνταγογράφηση ενός προγράμματος άσκησης ως συμπληρωματική θεραπευτική προσέγγιση, αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό εργαλείο για τους ασθενείς με ΣΑΑΥ.