Ατομική αξιολόγηση φυσικής
κατάστασης

Παρακολουθήστε τις ασκήσεις και συμπληρώστε την φόρμα

Δοκιμασία με επιτόπιο βάδην για 2 λεπτά

    2η Δοκιμασία 30 s sit-to-stand