Τα προγράμματα της uStep έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τα συμπτώματα, να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του ασθενούς και να αυξάνουν τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προγράμματα του uStep προσφέρονται σε πακέτα αλλά και σε μεμονωμένες συνεδρίες.

Τα προγράμματα του uStep: